GÖZLƏRDƏ ALLERGİYA

Gözlərdə allergiyanın səbəbi tənəffüs yollarının allergiyasının səbəbləri ilə eynidir – toz, tozcuq, qazlar, toz gənələrinin həyat fəaliyyətinin məhsulları, həmçinin heyvanların dərisi (əsasən pişik) və müxtəlif infeksiyalar.

Göz allergiyasının əsas simptomları:

Gözlərdə yaşarma

loading...

Gözlərdə qızarma

Gözlərdə yanma hissi

Göz ətrafında şiş

Göz allergiyası zamanı xarakterik xəstəlik: allerjik konyuktivit.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...