Fizikanın həllini gözləyən problemləri

Fizika problemləriFizika ötən əsrdə sürətlə inkişaf etdi, qızıl dövrünü yaşadı, və insanın Kainata baxışını dəyişdi. Ancaq bu inkişaf bir çox yeni suallar doğurdu,
hansıların ki cavabını müasir fizika hələdə axtarın.

Aşağıda müasir fizikanın bir neçə öz həllini gözləyən problemlərinin siyahısıdır:

Kvant qravitsiyası. Kvant mexanikasını və ümumi nisbilik nəzəriyyəsini birləşdirən teoriyanın axtarışı.

loading...

Məkan-zamanın ölçüsü. Bizə məlum olan dört ölçüdən digərləridə varmı və əgər varsa nə qədər.

Kainatın inflyasiya teoriyası. Göstərilən nəzəriyyə nə qədər düzgündür və düzgündürsə onun spesifikası və baş vermə prosesi necədir.

Multikainat. Bizim Kainatdan əlavə kainatlar varmı və onlar hansı fiziki qanunlar əsasında işləyir.

Kaintaın gələcəyi.Kainat nəyə doğru təkamül edir və necə edir. Bəlkə bizim kainat sonsuz təkrarlanan dövri modeldir.

Hiqqs mexanizmi. Neçə Hiqqs bozonları var. Standart model çərçivəsində onları təsvir etmək olarmı.

İerarxiya problemi. Neden qravitasiya ən zəif qüvvədir.

Ümumi nəzəriyyə, Theory of Everything. Bütün fiziki konstantaları birləşdirən nəzəriyyə varmı yaxud mümkündürmü.

Kainatın mövcudluğu. Kainatın əsasını qoymuş materiya, enerji və məkan-zaman necə yarandı.

Kainatın barion uyğunsuzluğu. Nədən görünən Kainatda materiya antimateriyadan çoxdur.

Qara enerji. Kainatın sürətlənərək böyüməsinin səbəbidirmi.

Qara materiya. Qara materiya nədir.

Planet sistemi. Günəşin və Günəş sisteminin yaranmasını izah edən yekun nəzəriyyənin olmaması.

Geofizika. Yerin maqnit sahəsinin yaranmasının və təkamülünün yekun nəzəriəsinin olmaması.

loading...

Bunuda oxu...