Category: Elm və təhsil

Mentiqli suallar

QANIN LABORATOR TƏDQİQİNİN KLİNİK DİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ – pdf

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji rolu haqqında məlumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdən fərqlənməsinə səbəb olan patoloji proseslərin siyahısı verilmişdir. Kitabda verilən məlumatlar...

Mentiqli suallar

ÜMUMİ NOZOLOGİYA VƏ TİPİK PATOLOJİ PROSESLƏR – pdf

Dərs vəsaitində xəstəlik haqqında ümumi məlumat, xarici mühit amillərinin xəstəliklərin yaranmasında rolu, reaktivliyin patologiyada rolu, daxili amillərin xəstəliklərin əmələ gəlməsində rolu, hüceyrə zədələnmələri, mikrosirkulyasiyanın və yerli qan dövranının pozulması, iltihab, qızdırma, maddələr mübadiləsinin patologiyası,...

Mentiqli suallar

ТİBВ BACISININ MƏLUMAT KİTABI – pdf

Kitabda tibb bacısının mənəvi və peşə keyfiyyətləri, xəstələrə ümumi qulluq və müalicə-diaqnostika əməliyyatları, dərmanlar, onların aptekdən yazıb alınması, saxlanması və paylanması, xəstələrin müalicə qidası, terapevtik, vərəmli, infeksion, cərrahi və yaman şişləri olan xəstələrə, hamilə...

Mentiqli suallar

SUBBAKALAVR NƏDİR

Subbakalavr orta ixtisas təhsili alan tələbədir. Bakalavr isə ali məktəbdə, yəni universitet, təhsili almış şəxslərdir. 2019-cu ildən etibarən subbakalavrlar ali məktəblərə imtahansız qəbul olma imkanı əldə edəcəklər. Subbakalavrlar ali məktəblərə ixtisas seçimi zamanı, abituriyentlər...

Celal Şengör

CƏLAL ŞƏNGÖRÜ ANLAMAQ

Təbabət insan sağlamlığını öyrənir və xəstəliklərlə mübarizə aparır. Bilinən 5 000 illik yazılı insanlıq tarixində təbabət digər elm sahələri kimi ciddi şəkildə inkişaf etdi. Təbabət belə zirvələrə çıxdığı üçün insanlar haqlı olaraq orada hər...

YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR

XƏSTƏLİKLƏR VƏ ONLARIN NÖVLƏRİ

Xəstəlik orqanizm və bədənin funksiyasına təsir edən və səciyyəvi göstəricilərə və simptomlara malik olan patoloji prosesdir. O bütün bədənə və ya bədənin hər hansı bir hissəsinə təsir edə bilər.  Xəstəliklər həm kənar amillərin təsiri...

Sağlamlıq

SAĞLAMLIQ NƏDİR ?

İnsanların dünyada normal həyat sürməsi və fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox amillərin yerində olması vacibdir. Bunların ən başlıcası insanların sağlamlığıdır. İnsan bədəni sağlam olmadıqca heç bir normal fəaliyyətdən və inkişafdan söz gedə bilməz. Sağlam...

Psixoanaliz

PSİXOANALİTİK – RUHUN HƏKİMİDİR

Psixoanalizin müxtəlif məktəbləri – Freyd nəzəriyyəsinin çox və ya az ciddi tərəfdarlarından freydist konsepsiyaya gətirdikləri dəyişikliklərlə fərqlənən “revizionistlərə” kimi mövcuddur. Lakin bizim üçün sosial uyğunlaşma problemi ilə məşğul olan psixoanalizlə, “Ruhun sağlamlaşması” yönələn psixoanaliz...

Sevgi

SEVGİ – İNSAN MÖVCUDLUĞU PROBLEMİNƏ CAVAB KİMİ

Sevgi nəzəriyyəsi – insan nəzəriyyəsi, insan mövcudluğundan başlamalıdır. Düzdür, biz sevgini, daha doğrusu, sevginin ekvivalentini artıq heyvanlarda aşkar edirik, onların bir-birinə bağlılığı daha çox onların instinktiv təbiətinin bir hissəsidir; insanlarda isə bu instinktlərin yalnız...

Psixoanaliz

PSİXOANALİZ VƏ DİN HAQQINDA

Erix Fromm 23 mart 1900-cu ildə Frankfurt-Maynda şəhərində anadan olmuşdur. Heydelberq və Münhen universitetlərində fəlsəfi təhsil alıb, sosial psixologiya üzrə ixtisaslaşıb. Eyni zamanda Berlin psixoanalitik institutunda psixoanalitik kursları keçib. 1925-ci ildən başlayaraq psixoanalitik vəzifəsində...

Sevgi

SEVGİ PRAKTİKASI

Sevmək sənətinin nəzəri aspektini nəzərdən keçirdikdən sonra biz daha çətin bir problem-sevmək sənətinin praktikası ilə qarşılaşırıq. Hansısa sənətin praktikasını təcrübədə sınamadan necə öyrənmək olar? Problemin çətinliyi ondadır ki, insanların əksəriyyəti və deməli, bu kitabın...

Sevgi

SEVGİ VƏ MÜASİR CƏMİYYƏTDƏ ONUN TƏNƏZZÜLÜ

Əgər sevgi yetkin, yaradıcı xarakterə xas qabiliyyətdirsə, buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müəyyən mədəniyyət daxilində fərdin sevmək qabiliyyəti həmin mədəniyyətin onun xarakterinə təsirindən asılıdır. Əgər biz müasir qərb cəmiyyətində sevgidən danışırıqsa, onda qərb...