ƏMİZDİRMƏ DÖVRÜNDƏ QADIN HAMİLƏ QALA BİLƏRMİ

Qadınlar arasında belə bir səhv fikir formalaşmışdır ki, əmizdirmə dövründə ana hamilə qala bilməz.

Bu, heç də belə deyil. Uşaq əmizdirən qadınların 96%-nin orqanizmində, həqiqətən də, elə bir vəziyyət formalaşır ki, bu zaman ovulyasiyanın olmaması səbəbindən o, süd verdiyi müddətdə hamilə ola bilmir. Çünki bu zaman ananın orqanizmində yumurta hüceyrəsi yetişmir, ovulyasiya baş vermir, menstruasiya olmur. Bu hal “laktasion amenoreya” adlanır və təbii kontrasepsiya (hamiləlikdən qorunma) üsuludur.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu üsul yalnız uşağın əmizdirilməsinin düzgün şəkildə aparıldığı halda, uşaq doğulduqdan sonra ilk 6 ay ərzində effektivdir. Lakin bu 100% halda baş vermir. Bu səbəbdən, qadın ehtiyatlı olmalı və özünə uyğun kontrasepsiya üsulu seçməlidir.

loading...

Fizioloji nöqteyi-nəzərdən ananın ikinci dəfə hamilə olması üçün ideal vaxt, birinci uşağın ana südü ilə qidalandırılması tam şəkildə başa çatdıqdan ən azı bir neçə ay (və doğuşdan ən azı iki il keçdikdən) sonrakı dövr hesab olunur.

Lakin ikinci hamiləlik, bu müddətdən tez, birinci uşağın əmizdirilməsi ilə eyni vaxtda baş vermiş olarsa, bunu faciə kimi qəbul etmək, hətta yeni hamiləliyi pozmağa cəhd etmək və ya təcili olaraq 1-ci uşağı süddən kəsmək qəti surətdə qadağan olunur! Əksər hallarda, yeni hamiləliyin baş verməsi, 1-ci uşağın əmizdirilməsi üçün əks-göstəriş hesab olunmur.

Uşaq əmizdirən və eyni zamanda hamilə olan qadın kifayət qədər və tam dəyərli qidalanmalıdır (zülallar, vitamin və minerallarla zəngin olan müxtəlif çeşidli qidalar qəbul etməlidir).

Hamiləlik dövründə ananın döş gilələrində həssaslığın artması baş verə bilər ki, bu zaman onlar müəyyən qədər ağrılı olurlar. Əgər əmizdirmə zamanı döşdə ağrı, xoşagəlməz hissiyyat yaranarsa, uşağın əmmə müddətini bir qədər azaltmağa, əmizdirilmə vəziyyətini dəyişməyə cəhd etmək olar.

loading...

Bunlarıda bəyənə bilərsiniz ...